Bảng và máy tính chuyển đổi đơn vị đo lường để chuyển đổi đơn vị đo lường

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian

Hệ mét có nguồn gốc từ Pháp vào năm 1799 sau Cuộc cách mạng Pháp mặc dù trước đây đơn vị thập phân đã được sử dụng ở nhiều quốc gia và nền văn hóa khác. Mặc dù đã có nhiều đơn vị đo lường khác nhau và định nghĩa về các đơn vị đã được sửa đổi, hệ đo lường chính thức của hầu hết quốc gia là hình thức hiện đại của hệ mét được biết đến là "Hệ đơn vị đo lường quốc tế".

Vì các hệ đo lường khác vẫn còn được sử dụng trên khắp thế giới, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh, trang web này nhằm mục đích giúp mọi người chuyển đổi các đơn vị đo lường bằng Công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường và Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường và để hiểu rõ hơn các đơn vị đo lường thay thế không quen thuộc với họ. Các đơn vị đo lường được phân thành các loại (như Chuyển đổi nhiệt độ, Chuyển đổi trọng lượng và v.v.) được nhìn thấy ở bên tay phải sau đó dẫn hướng đến một loạt các máy tính chuyển đổi đơn vị đo lường.

Nếu bạn có đề xuất bổ sung các đơn vị mới hoặc đề xuất về cách cải thiện trang web này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

xxfseo.com